Nöroloji Birimi

İbni Sina hastanesi Nöroloji bölümleri ayaktan ve yatarak tanı ve tedavi hizmeti vermektedir.

Bölümümüzde; serebrovasküler hastalıklar, akut iskemik inmeler, beyin kanamaları, dejeneratif hastalıklar, vasküler demans, alzheimer hastalığı, ALS vb hareket bozuklukları, parkinson hastalığı, distoniler, diskineziler, esansiyel tremor, huzursuz bacak sendromu, huntington kore, epilepsi, fokal, generalize epilepsiler, status epileptikus, demyelinizan hastalıklar, multipl skleroz, akut demyelinizan, ensefalomyelit, transvers myelit, santral sinir sistemi vaskülitleri, nöropatiler, toksik metabolik, immün nöropatiler, guillen barre sendromu, kas hastalıkları, sinir kas kavşağı hastalıkları, myastenia gravis, baş ağrıları, bel ağrıları ve boyun ağrıları, vasküler, gerilim, cervikojenik baş ağrıları, temporal arterit, nevraljiler, konfüzyonel durumlar, delirium, ensefalit ve baş dönmesi gibi hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerine dair hizmet verilmektedir.