Anestezi Birimi

İbni Sina Hastanesi Anestezi bölümleri, hastanemizde hasta bakım ve tedavi hizmeti dâhilinde birçok cerrahi girişim öncesi hizmet vermektedir. Verilen hizmet girişim öncesi tıbbi değerlendirme, girişim esnasında ve sonrasında ağrı tedavisi ile yaşamsal sorunlarla baş etmeyi içerir. Cerrahi, tanısal veya tedavi edici girişimlerde analjezi, günübirlik cerrahi, ağrısız doğum, beyin ve omurilik cerrahisi anestezileri bölümün kapsamı dâhilindedir.

İbni Sina Hastanesinde Anestezi bölümümüzde ileri tanı ve tedavi sürecinde yaşamsal önemi çok yüksek olan hizmetler verilmektedir. Bilimsel nitelikleri yüksek, alanında uzmanlaşmış hekimlerimiz; beyin cerrahisi,  genel cerrahi, doğum, jinekoloji, plastik cerrahisi, ortopedi, kulak-burun-boğaz, üroloji ve göz bölümlerinde başarılı anestezi uygulamaları yapmaktadır.